Bavaria 37 - Baby Panda (2018)

134.000 €

Karakteristike

360l
1,95m