First 20 - Twenty (2014)

24.000 €

Karakteristike

40l
0,85m / 1,85m
Preuzmi cijelu specifikaciju